Dette er et enkelt konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som brukes av AVT-prosjektet til å pilotere betaling basert på bruk. Du finner mer informasjon om AVT-prosjektet på KS sine nettsider. I dette verktøyet skal deltakende leverandører oppgi pris pr. Feide-autentisering og/eller pris pr. aktivitetsdata (xAPI-statement) for en gitt periode. Skoleleder/budsjettansvarlig får en oversikt over hvor mye skolen har brukt av hvert produkt og hver leverandør får tilsvarende oversikt over hva en skole/kommune har brukt av leverandørens produkt(-er). Dette danner grunnlag for etterskuddsvis fakturering.

Betalingsmodellen ble presentert på eKommune 2021-konferansen. Du finner også mer informasjon om AVT-prosjektet på KS sine nettsider.

Mer informasjon om funksjonalitet i denne applikasjonen finner du under Veiledning i menyen.